pondelok 20. septembra 2010

Mikroskop

          Je to zložitý prístroj, ktorým sas pozorujú veľmi malé predmety , organizmy pri 100 - až 1000- násobnom zväčšení.

Mikroskopom sa pozoruje mikroskopický preparát - časť prírodniny pripravenej na pozorovanie. Niekedy sa používa hotový preparát zafarbený rozličnými farbivami na lepšie odlíšenie pozorovaných častí.

Na pozorovanie je najvhodnejší veľmi tenký plátok prírodniny, napr. stonky rastliny.

Zloženie mikroskopu:  okulár, objektív, zrkadlo.

Okulár zväčšuje 10 - krát

Objektív zväčšuje 45 - krát

Pozorovanie prírody

             Na poznávanie prírody treba byť dobrým pozorovateľom. Pozorovanie vyžaduje trpezlivosť a sústredenosť.
Prírodovedci využívajú na skúmanie pokus. Je to krátkodobé alebo dlhodobé pozorovanie podľa určitého postupu.
Pozorovanie a pokus sú základné spôsoby skúmania prírody.

Prírodu možno pozorovať:

voľným okom - stromy, byliny, listy

lupou - vlákna pavučiny, tykadlá hmyzu, šupinu kapra,

mikroskopom - drobné vodné živočíchy, pokožku listov,

ďalekohľadom - šišky na strome, lesné živočíchy...

pondelok 13. septembra 2010

Príroda

Lúky s rozkvitnutými rastlinami a motýľmi, tečúca rieka so pstruhmi, kamene a piesok na dne jazera, slnečnice na poli, huby v lese - to všetko je príroda. Príroda je všetko okolo nás, čo nevytvoril človek. Prírodu tvoria prírodniny.